Απαγόρευση εξαγωγών σίτου και κριθαριού από Γεωργία για ένα έτος

Απαγόρευση εξαγωγών σίτου και κριθαριού από Γεωργία για ένα έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο παρακάτω

ΑΣ 62