Αποπεράτωση ημιτελούς 1ου ορόφου κτιρίου, Θ’ ΜΜΥΠΝ στο 251 ΓΝΑ, Εξασφάλιση προσβασιμότητας και Διαμόρφωση Δωματίων Διαμονής Προσωπικού

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Κατασκευών, της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών, της Πολεμικής Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την “Αποπεράτωση ημιτελούς 1ου ορόφου κτιρίου, Θ’ ΜΜΥΠΝ στο 251 ΓΝΑ, Εξασφάλιση προσβασιμότητας και Διαμόρφωση Δωματίων Διαμονής Προσωπικού” Περισσότερα ΕΔΩ