ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Απόφαση Διοικητή που αφορά μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Γραφείων πολλαπλής φύσης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (σχετική Διακήρυξη αρ. 24/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ

ΤΗΛ: 2313320556