Απoφάσεις ένταξης επιχειρήσεων της Ημαθίας στη Δράση Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Απoφάσεις ένταξης επιχειρήσεων της Ημαθίας στη Δράση Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

 

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις ένταξης  των επιχειρήσεων της Ημαθίας για τη Δράση “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία” στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.