ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε: Διακήρυξη για την προμήθεια Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Πληρωμών

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού Θησέας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια «Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Πληρωμών μέσω Τερματικών Συσκευών (POS) και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (INTERNET
BANKING) στις Στρατιωτικές Υπηρεσίες».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.