ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5β “Θησέας”: Διαγωνισμός για την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού “Θησέας” προκηρύσσει τον 1ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για τη διακλαδική προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αναισθητικά), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.