ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών του 301 ΕΒ»

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού “Θησέας”, προκηρύσσει τον 1
ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, «Προμήθεια
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών του 301 ΕΒ».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.