Αύξηση τζίρου, μείωση κατανάλωσης κατά το α’ τρίμηνο 2023 στις ελληνικές επιχειρήσεις

Αύξηση 8,3% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών και διαμορφώθηκε στα 97,6 δις ευρώ κατά το α’ τρίμηνο 2023 σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Με δεδομένο όμως ότι οι τιμολογιακές αυξήσεις στην πλειονότητα των δραστηριοτήτων ξεπέρασαν κατά το α’ τρίμηνο το 10%, ο αποπληθωρισμένος κύκλος εργασιών φανερώνει ότι τελικά η κατανάλωση στο α’ τρίμηνο σε όρους μονάδων ήταν μειωμένη. Η μείωση της κατανάλωσης γίνεται πιο αισθητή τον Απρίλιο, όταν με μείωση των πληθωριστικών πιέσεων, ο μηνιαίος τζίρος μειώθηκε κατά 2% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022.

Οι κλάδοι που κινήθηκαν ανοδικά και πτωτικά

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 97.564.300 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2022, που είχε ανέλθει σε 90.100.078 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2023 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2022 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, κατά 61,9%. Η άνοδος προήλθε από την αύξηση των συναλλαγών λόγω ανόδου των μετοχών στο χρηματιστήριο και από τις τιμολογιακές αυξήσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, κατά 7,1%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 20,2%.

Μείωση του τζίρου τον Απρίλιο κατά 2%

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2023 ανήλθε σε 27.776.311 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,0% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022, που είχε ανέλθει σε 28.337.042 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2023 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2022 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Νερού. Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, κατά 17,3%. Τη μικρότερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και  Μοτοσυκλετών, κατά 2,4%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 33,3%.

Πηγή