Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Γερμανία κατά 11,7% το 2010

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Γερμανία κατά 11,7% το 2010

Σημαντική αύξηση κατά 11,7% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Γερμανία το 2010 σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία Destatis. Η αξία τους ανήλθε το 2010 σε €1,997 δισ. από €1,787 δισ. το 2009. Ωστόσο, παραμένει κάτω από το ύψος του 2008, οπότε είχε ανέλθει σε €2,118 δισ.

Σε ποσοτικούς όρους η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2010 ανήλθε σε 23,4%. Η ποσότητα το 2010 ανήλθε σε 1,27 εκ. κιλά από 1,034 εκ. κιλά το 2009, χαμηλότερα από την ποσότητα του 1,340 εκ. κιλών το 2008.

Οι γερμανικές εξαγωγές το 2010 ανήλθαν σε €5,935 δισ. από €6,607 δισ. το 2009 και €7,993 δισ. το 2008. Η μείωση το 2010 ανήλθε σε 10,2% έναντι του 2009. Το 2009 το ποσοστό μείωσης έναντι του 2008 ήταν 17,3%. Ως προς την ποσότητα, το 2010 οι γερμανικές εξαγωγές σημείωσαν πτώση κατά 3,1% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης 17,4% το προηγούμενο έτος.

Ο όγκος εμπορίου (αξία) μειώθηκε κατά 5,5% το 2010 και ανήλθε σε €7,932 δισ. έναντι €8,394 δισ. το 2009 και €10,111 δισ. το 2008. Η πτώση οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση των γερμανικών εξαγωγών.

Ωστόσο, η πτώση των γερμανικών εξαγωγών σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα ωφέλησε το εμπορικό μας ισοζύγιο, καθώς οδήγησε σε πτώση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας. Το 2010 αυτό ανήλθε σε €3,938 δισ. από €4,820 το 2009 και €5,874 δισ. το 2008. Η συρρίκωνση του εμπορικού μας ελλείμματος το 2010 έναντι του 2009 ανήλθε σε 18,3% ύστερα από 18% μείωση το προηγούμενο έτος.

Αναλυτική εξέλιξη του διμερούς εμπορίου θα σας αποστείλουμε μόλις ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία συνόλου 2010 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

                                                                                                

            Ο Προϊστάμενος

                                                                                

        Διονύσης Πρωτοπαπάς
         Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄