Βέλτιστη εκμετάλλευση ΑΠΕ για τις Ελληνικές Βιομηχανίες (εργαλείο διαστασιολόγησης και προσομοίωσης)

Βέλτιστη εκμετάλλευση ΑΠΕ για τις Ελληνικές Βιομηχανίες (εργαλείο διαστασιολόγησης και προσομοίωσης)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έχει αναπτύξει ένα νέο εργαλείο διαστασιόλογησης και προσομοίωσης καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης θερμικής ενέργειας σε σύζευξη με παραγωγή αυτής από ΑΠΕ.

 

Το εν λόγω υπολογιστικό εργαλείο στοχεύει στον καθορισμό της βέλτιστης εκμετάλλευσης διαθεσίμων ΑΠΕ για την παραγωγή και αποθήκευση θέρμανσης και ψύξης τόσο στις ενεργοβόρες βιομηχανίες όσο και στα ενεργοβόρα κτίρια.

 

Επισυνάπτεται η περιγραφή του εργαλείου.

 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για το υπολογιστικό εργαλείο από την πλευρά σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Δρ. Νικόλαος Νικολόπουλος

Emailn.nikolopoulos@certh.gr Tηλ: 211 1069506

 

Αθανάσιος Νεσιάδης

Email: nesiadis@certh.gr , Tηλ: 211 1069527

Σχετικά Αρχεία: