Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς

Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για τις προμήθειες:

  1. Σακούλες – Σάκοι Απορριμμάτων
  2. Αναλώσιμων Υλικών Μ.Τ.Ν.
  3. Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως
  4. Ειδών Ιματισμού