Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας: Διαγωνισμός για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης/ Τεχνικής Υποστήριξης

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης Ο.Π.Σ. «HOSPITAL _ES» & Ιατρικού Φακέλου Ασθενή «HOSPITAL_CIS» (CPV
72267000-4) για τις ανάγκες του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.