Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας: Διαγωνισμός για την Ανάθεση Υπηρεσιών

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης ΙΤΧ Εξοπλισμού (Οίκου GETINGE, Αναπνευστήρας Οίκου HAMILTON MEDICAL,
Υπερηχοτομογράφος VOLUSON S8 Οίκου GE).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.