Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας: Διαγωνισμός & Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης ΙΤΧ Εξοπλισμού

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 11/11-5-2023 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης ΙΤΧ Εξοπλισμού (Αναισθησιολογικό Μηχάνημα GE DATEX OHMEDA, Μηχ/τα Αιμοκάθαρσης NIKKISO, Μηχ/μα Αναισθησίας FABIUS GS PREMIUM DRAEGER με τον εξοπλισμό του, Μηχ/τα Αναισθησίας LEON PLUS και Μόνιτορ αυτών) (CPV 50421000-2) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου
Ημαθίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.