Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝ. ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝ. ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

 

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Θεόδωρος Μπάλος

Τηλ.:  2695360606

Επαν. 6 -2022 (Ηλ. ΔΑΔ) (Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. Ζ.)_τ(6Ν994690ΒΞ-Ζ32)22PROC010954503