Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Συνοπτικού Διαγωνισμού για συντηρ. Η-Υ

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την Ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών  ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και  την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών.