Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ 6-2023 για συντήρηση των Η.Μ εγκαταστάσεων κτιρίου

Διακήρυξη Αρίθμ. 6/2023 Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου:
«Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.