Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (Ηλεκτρονικών Δημόσιων Ανοικτών Διαγωνισμών)

Η Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου “Άγιος Διονύσιος” ανακοινώνει τις Διακηρύξεις 19/2022, 20/2022, 21/2022. Βρες εδώ τις:

19-2022 Ηλ. ΔΑΔ αντιδρ.  ιού SARS-CoV-2_signed(23PROC011977774)
20-2002  Ηλ. ΔΑΔ Ορθοπαιδικά υλικά_signed(23PROC011977951)
21-2022 (Ηλ. ΔΑΔ) Υπ. Αποκομιδής  Νοσοκομειακών Αποβλήτων_signed(3PROC011978043)