Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

 

  • Γνωστοποίηση διενέργειας  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,

για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» {(CPV 14715000-6 ,  ΧΑΛΚΟΣ),( CPV 42514310-8 ,  ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ)( CPV 31120000-3 , ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)( CPV 39330000-4 , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ)} (KAE 9749)

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ.  6/2022).

 

6 -2022 (Ηλ. Δ.Α.Δ.) (Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)_6Ω6Ψ4690ΒΞ-ΠΛ4(22PROC010756123)