Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. 13-2022 για Τρόφιμα (είδη Κρεοπωλείου)

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. 13-2022 για Τρόφιμα (είδη Κρεοπωλείου)

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γραφείο  Προμηθειών
Θεοδωρίτση Ευστρατία
τηλ. 26953 60606

13-2022(Ηλ. Δ.Α.Δ.) Τρόφιμα είδη Κρεοπωλείου(6ΔΨΣ4690ΒΞ-ΕΘΝ)(22PROC010891738)