Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (14-2022) προμήθειας Υγρού Οξυγόνου (ΨΣΡΦ4690ΒΞ-Τ7Ι)(22PROC010911729)

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (14-2022) προμήθειας Υγρού Οξυγόνου (ΨΣΡΦ4690ΒΞ-Τ7Ι)(22PROC010911729)

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γραφείο  Προμηθειών
Θεοδωρίτση Ευστρατία
τηλ. 26953 60606

 

14-2022 Ηλ. ΔΑΔ Υγρού Οξυγόνου(ΨΣΡΦ4690ΒΞ-Τ7Ι)(22PROC010911729)