Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : « εξοπλισμού καθώς και για υπηρεσίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για την αναβάθμιση του συστήματος BMS.»

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : « εξοπλισμού καθώς και για υπηρεσίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για την αναβάθμιση του συστήματος BMS.»

 

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης   1ης Δημόσιας Διαβούλευσης, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια :

« εξοπλισμού καθώς και για υπηρεσίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για την αναβάθμιση του συστήματος BMS.»

 

Ευχαριστούμε

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Θεόδωρος Μπάλος

Τηλ.:  26953606061η Πρόσκληση διαβούλευσης αρχικών τεχνικών προδιαγραφών__ΨΖΡ44690ΒΞ-1ΗΕ