Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : « 5 ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : « 5 ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

 

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης   1ης Δημόσιας Διαβούλευσης,

για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια :  « 5 ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ευχαριστούμε

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Θεόδωρος Μπάλος

Τηλ.:  2695360606

 

1η Πρόσκληση διαβούλευσης αρχικών τεχνικών προδιαγραφών__ΩΧΘ24690ΒΞ-Γ9Ψ