Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βέρνης – Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις στην Ελβετία το 2021

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βέρνης – Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις στην Ελβετία το 2021

Σας γνωρίζουμε πως αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του Γραφείου ΟΕΥ Βέρνης στην πύλη AGORA  αρχείο με τις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις στην Ελβετία το 2021, το οποίο επισυνάπτουμε και στο παρόν, προς ενημέρωσή σας.

 

Στον κατάλογο, παρατίθεται επιλογή 66 εμπορικών εκθέσεων (γενικές, κλαδικές, διατομεακές, περιφερειακές), από σύνολο μεγαλύτερο των 180 εκθέσεων που λαμβάνουν χώρα τακτικά στην Ελβετία, μαζί με τα διαθέσιμα συναφή ποιοτικά και αριθμητικά στοιχεία τους.

 

Λόγω της πανδημίας, έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί στη φυσική τους μορφή όλες οι εκθέσεις του α΄ εξαμήνου του 2021 στην Ελβετία και παραμένει η αβεβαιότητα για το υπόλοιπο του έτους. Η παράθεση των εκθέσεων γίνεται κατά χρονολογική σειρά της αρχικά προγραμματισμένης διεξαγωγής τους. Με κόκκινο χρώμα αναγράφονται οι νέες ημερ/νίες διεξαγωγής για το 2022, εάν και όπως αυτές έχουν οριστεί από τους αντίστοιχους διοργανωτές. Συνιστούμε σε κάθε περίπτωση τον περιοδικό επανέλεγχο αυτών των ημερ/νιών. 

 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας και σε ετοιμότητα να παράσχουμε οποιαδήποτε συνδρομή μπορούμε σχετικά με την επιθυμία ή την προοπτική συμμετοχής σας σε εμπορική έκθεση στην Ελβετία.

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Βέρνης επαναλειτούργησε τον Ιούλιο 2020, μετά από απουσία 12 ετών. Ως εκ τούτου, η σύνταξη επικαιροποιημένου πληροφοριακού υλικού, όπως η συγκεκριμένη βάση δεδομένων, έχει ξεκινήσει εκ του μηδενός και αποτελεί διαδικασία εν εξελίξει, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. 

 

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο bit.ly/3dWy0dJ, μπορείτε να βρείτε περιληπτικά τις κύριες αρμοδιότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου ΟΕΥ Βέρνης και επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Γραφείου στο AGORA (bit.ly/3gJfPKz) να ενημερώνεστε συχνά για ζητήματα που αφορούν την ελβετική οικονομία και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ελβετίας. 

Σχετικά Αρχεία: