Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔ 21/2022) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΤΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔ 21/2022) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΤΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ. : 23313 51157URL : www.verhospi.gre-mail: prom6@verhospi.gr

ΠΡΟΚΗΡ_ΣΥΝΤ_AKT_FRES_GAMB_ANAIS_MONIT_DRAEG_21-2022_sig_ΑΔΑ_ΚΗΜΔΗΣ