Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔ 19/2022) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΤΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔ 19/2022) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΤΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤηλ. : 23313 51157URL : www.verhospi.gr

ΠΡΟΚΗΡ_ΣΥΝΤΗΡ_ΕΜΦ_ΚΛΙΒ_ΣΤΕΦ_ΜΑΣΤ_CARM_ΑΔ_19-2022_sig_ΚΗΜΔΗΣ