Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε εισαγόμενα φορτία τροφίμων στην Αίγυπτο

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε εισαγόμενα φορτία τροφίμων στην Αίγυπτο

 

Nέα ρύθμιση για δειγματοληπτικούς ελέγχους σε εισαγόμενα φορτία τροφίμων στην Αίγυπτο.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

 

 

.