Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Ιανουαρίου 2020

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

EMBASSY OF GREECE IN BUCHAREST

OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS

 

Bd. Pache Protopopescu 1-3, Sector 2, 021403 Bucharest, Romania

Tel: 004 021 210 07 48, 021 211 57 24 Fax: 004 021 211 98 93

E-mail: ecocom-bucharest@mfa.grWebsite:www.agora.mfa.gr

 

 

 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων μηνός Iανουρίου, το οποίο έχειαναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη Agora :

 

http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20(1)%20ro.pdf