ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Το Επιμελητήριο Ημαθίας, η ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας και το Veria Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, πραγματοποίησαν το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ο ρόλος της ηγεσίας στην επικοινωνία»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

     Την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021, το Επιμελητήριο Ημαθίας, η Εταιρία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ημαθίας – ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας και το Veria Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης πραγματοποίησαν το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ο ρόλος της ηγεσίας στην επικοινωνία» με εισηγήτριες του σεμιναρίου τις: κα. Αγγελική Βεργίτση: Γενική Διευθύντρια, ΜΟVE MOUNTAINS M.A. MassMedia (Sorbonne), B.A. PoliticalScience (Panteion) και κα. Σίσσυ Στρανομίτη: ACCLeadershipκαι Jungiancoach, partnerμε σπουδές νομικών, δημοσιογραφίας και Hotel Management

 

       Στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατανόηση του ρόλου της ηγεσίας στον τρόπο με τον οποίο οι Ελληνικές Επιχειρήσεις συνδιαλέγονται, συνδέονται και επικοινωνούν με τα κοινά τους, η ανάλυση των διαφοροποιήσεων που έχουν επέλθει διαχρονικά στον τρόπο που επικοινωνούν οι μάρκες καθώς και τα μοτίβα συμπεριφοράς των εταιρειών Διαφήμισης και της Επικοινωνίας γενικότερα. Περιεγράφηκαν τα πρότυπα συμπεριφοράς των Ελλήνων επιχειρηματιών τα τελευταία 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και της κρίσης του Covid– 19, ενώ παρουσιάστηκε ένα επιτυχημένο, ενεργό παράδειγμα (casestudy).

 

     Από τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων και το ενδιαφέρον που επέδειξαν, φάνηκε ότι τόσο η θεματολογία όσο και η εκπαιδευτική διαδικασία, σε συνάρτηση με το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των εισηγητών, έθεσαν μια ισχυρή βάση για την περαιτέρω προσφορά χρήσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μέλη μας.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.icci.gr και στα τηλέφωνα: 2331024734 και 2331029774.

Σχετικά Αρχεία: