ΔΕΥΑΒ: Διακήρυξη Δημοπρασίας: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βεροίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) δημοτικής ενότητας Δοβρά Δήμου Βέροιας».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ