ΔΕΥΑ Βέροιας – Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης ΔΕΑΥ Βέροιας για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΔΕ ΔΟΒΡΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ”

 

Περίληψη θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία: