Δημοπρασία εκποίησης 10.970 κιλών μίγματος βουτανίου – προπανίου κατάλληλο για υγραερίου κίνησης, άγνωστης προέλευσης

To Τμήμα Διαδικασιών, ΕΦΚ, Λοιπών Φορολογικών & εκ των Υστέρων Ελέγχων του Τελωνείου Βεροίας, Της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. διακηρύττει δημοπρασία εκποίησης 10.970 κιλών μίγματος βουτανίου – προπανίου κατάλληλο για υγραερίου κίνησης, άγνωστης προέλευσης, που υπόκειται σε φθορά και η φύλαξη αυτού είναι δυσχερής. Το εν λόγω εμπόρευμα έχει κατασχεθεί με την από 20/02/2018 Έκθεση κατάσχεσης του Τελωνείου Βέροιας και υπόκειται σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ