Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού Επιμελητηρίου Άρτας

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού Επιμελητηρίου Άρτας

 

Γραμματεία Επιμελητηρίου Άρτας

Κ.Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου

47132 Άρτα

Τηλ .:26810 28728-26810 76976

Email: epimelitirio@e-artas.gr

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ_signed

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ