Δημοσίευση Προκήρυξης Προμήθεια Μηχανημάτων και εξοπλισμού

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας” για δώδεκα (12) μήνες.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.