ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 410 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 410 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΠΕ Διοικητικού
Δήμος Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τηλ. 2333350137 – Fax: 2333023625 – Email: kirtikidou@alexandria.gr

 

8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ