Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 84/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 84/21 Διαγωνισμού)

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», για τη σύναψη σύμ-βασης προμήθειας καταυγαστήρα laser με δυνατότητα νυχτερινής κατάδειξης σημείου στα πλαίσια έρευνας, διάσωσης και εντοπισμού του καταδειχθέντος σημείου από ιπτά-μενα μέσα προσδιορισμού θέσης, αποτελούμενου από συσκευή εκπομπής δέσμης laser και ψυχόμενο οπτικό αισθητήρα σκόπευσης με δυνατότητα κατάδειξης σημείου, προκειμένου να είναι δυνατή και ταχεία η κατάδειξη σημείου ενδιαφέροντος, κατά την διάρκεια επιχείρησης έρευνας – διάσωσης, για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών / προσφυγικών ροών και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας.

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της διακηρύξεως του υπ’ αρίθ. 84/21 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή

Σχετικά Αρχεία: