Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 85/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 85/21 Διαγωνισμού)

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», για τη σύναψη σύμ-βασης προμήθειας εβδομήντα δύο (72), ειδικών οπτικών βοηθημάτων παρατήρησης για πληρώματα ταχύπλοων σκαφών με δυνατότητα παρατήρησης εντός νερού για έ-ρευνα-διάσωση (υποβρύχιες διόπτρες παρατήρησης νύχτας) και συγκεκριμένα την προμήθεια προσαρτήματος οπτικού βοηθήματος παρατήρησης εντός νερού, συγκε-κριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας.

 

Επισυναπτόμενα θα βρείτε το σχετικό αρχείο

Σχετικά Αρχεία: