Διάθεση από την Τράπεζα της Ελλάδος καινούργιων τραπεζογραμματίων €5 και €10 στις ανταλλαγές τραπεζογραμματίων ευρώ

Διάθεση από την Τράπεζα της Ελλάδος καινούργιων τραπεζογραμματίων €5 και €10 στις ανταλλαγές τραπεζογραμματίων ευρώ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: