Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και οθονών

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και οθονών

Σας διαβάζουμε  συνημμένα την πρόσκληση συμμετοχής στη Διαβούλευση  Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και οθονών  για τις ανάγκες του Δημοσίου.

 

Με εκτίμηση

Για τη Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

Βαρσαμίδης Γεώργιος

210 3893 505