Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών)

Διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών, με σκοπό την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων στην Περιοχής Ευθύνης της. Διαβάστε ΕΔΩ.