Διαγωνισμοί της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για την προμήθεια θρανίων & καθισμάτων θρανίων για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας

Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει προκηρύξει δύο ανοικτούς διαγωνισμούς που επισυνάπτουμε τις περιλήψεις με τίτλους: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑ ΘΡΑΝΙΟΥ» & «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΡΑΝΙΑ».