ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Συνημμένα θα βρείτε όλα τα έγγραφα που αφορούν τον εν θέματι διαγωνισμό…