Διαγωνισμός για Αναβάθμιση Συστήματος Spectralis OCT σε Σύστημα Ψηφιακής Φλουροαγγειογραφίας και ICG Αγγειογραφίας

Το Γραφείο Διαγωνισμών και Συμβάσεων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Αναβάθμιση Συστήματος Spectralis OCT σε
Σύστημα Ψηφιακής Φλουροαγγειογραφίας και ICG Αγγειογραφίας για κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείο Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 185701). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ