Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας & παροχή υπηρεσιών εστίασης – σίτισης της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/4, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» θα προβεί στη Διενέργεια Ανοιχτών Δημοσίων Διαγωνισμών επ’ ωφέλεια της ΣΣΑΣ, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας & παροχή υπηρεσιών εστίασης – σίτισης (διάθεση προσωπικού τραπεζοκόμων και μαγείρων). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ