Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών «Πλύσεως και Σιδερωτηρίου Ιματισμού» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάθεση των υπηρεσιών «Πλύσεως και Σιδερωτηρίου Ιματισμού» (CPV: 98315000-4) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας. Περισσότερα ΕΔΩ