Διαγωνισμός, για την ανανέωση της ετήσιας σύμβασης συντήρησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ) του 424 Γ.Ν.Σ

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», για την ανανέωση της ετήσιας σύμβασης συντήρησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ) του Νοσοκομείου. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ