Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του χώρου εγκατάστασης αυτόματων πωλητών στα στρατόπεδα ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ

Ανακοινώνεται η ∆ιενέργεια ∆ημόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Χώρου Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών στα Στρατόπεδα ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ