Διαγωνισμός, για την κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια Ειδών Υπόδησης- εξάρτησης και παρελκόμενων ειδών για κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Γνωστοποίησης Τραπεζικού Λογαριασμού Οικονομικού Φορέα ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικού Φορέα Συμμόρφωσης στις Διατάξεις του Ν.Δ. ΕΔΩ.