Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου και και ΚΨΜ των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς και Ν. Σάντας

Η Μεραρχία Υποστήριξης “Προμηθέας” ανακοινώνει την διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των αναγκών συσσιτίου και ΚΨΜ των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς και Ν. Σάντας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικού Φορέα ΕΔΩ.