Διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών, Μεταφοράς και Διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων των Κέντρων Υγείας με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης

Το Τμήμα Προμηθειών, της Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης, της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς και Διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων των Κέντρων Υγείας με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ